A szocialista jog történeti alapjai és fejlődésének aktuális tendenciái

Hivatkozás: 
Állam- és Jogtudomány XXIX. (1986) 2. szám 347-354.o.
Típus: 
Tanulmány Folyóiratban
Publikáció Helye: 
Állam- és Jogtudomány