Elérhetőség

e-mail szilp@ajk.elte.hu
telefon (+36)-1-411-6507
postacím
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Állam- és Jogelmélet Tanszék
Budapest
Egyetem tér 1-3.
H-1053