Publikációk - Tanulmány Folyóiratban

Cím Kiadás évesort icon
Opponensi vélemény Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete című doktori (Phd) értekezéséről 2006
A jogfogalom és a törvényesség Szabó Imre jogelméletében 2005
A Tiszta Jogtan államelméleti fogantatása 2005
Garanciatörvény és parlamentáris köztársaság 2005
A jogbölcselettel szembeni kihívások a harmadik évezred kezdetén –Magyarországról nézve 2004
Szabó Imre szocialista normativizmusa 2004
Die ungarische Rechtsphilosophie nach dem zweiten Weltkrieg. Der sozialistische Normativismus 2003
Die Anfänge der der ungarischen Rechtsphilosophie 2003
Szabó Imre szocialista normativizmusa (Adalékok a szocialista normativizmus ideológiakritikájához) 2003
The System of Sources of Law and The Rule of Law in The Flow of the Change of Regimes 2002
A katonai demokrácia pszeudoállama 1997
Verfassungsstaatlichkeit und Veränderung des Rechts in Ungarn 1995
Elévülés, visszaható hatály, alkotmányosság 1992
Zur theoretischen Grundlegung der Rechtspolitik der Gesetzgebung 1992
Az állami szervek rendszerének fejlődése Magyarországon a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakulása után 1989
A jogi felelősségi rendszer sajátosságai és alapkategóriái 1986
Társadalmi felelősség - jogi felelősség 1986
Lehren einer verantwortungstheoretischen Diskussion 1986
A jogalkotási jogpolitika néhány állam- és jogelméleti kérdése 1985
Törekvések a jogi felelősség fogalmának a továbbfejlesztésére 1985