Életrajz

1945. augusztus 11-én születtem Kunszentmiklóson.

Középiskolai tanulmányaim után felvételt nyertem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára.

1968 márciusában fejeztem be egyetemi tanulmányaimat „Summa cum laude” minősítéssel. Az egyetem elvégzése után ügyvédjelöltként helyezkedtem el, közben azonban óraadóként “Állam- és jogelmélet” c. tárgyból szemináriumi foglalkozásokat tartottam az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozatos hallgatói számára.

1969. május 1. óta az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszék, illetőleg a tanszékek összevonása következtében a Jog- és Társadalomelméleti Tanszék állományában dolgoztam, korábban mint tanársegéd, adjunktus, majd docens.

1984-ben „A jogi felelősségi rendszer alapkategóriái” c. értekezésemmel elnyertem az állam- és jogtudományok kandidátusa fokozatot. Ettől az évtől tagja vagyok az Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie-nak.

1999. május 5-én habilitációs oktatási előadásomat „A jogalkotás és a jogforrási rendszer aktuális jogbölcseleti problémái” címmel, tudományos előadásomat pedig „Hermann Heller és a weimari köztársaság államelmélete” címmel

1999. június 4-én tartottam meg. Az ELTE habilitációs bizottsága 1999. december 4-én habilitáltnak nyilvánított.

2000. június 1-jével A Köztársasági Elnök Úr egyetemi tanárrá nevezett ki. 1993-2011 között az Állam- és Jogelmélet Tanszék vezetője voltam.

2006. március 15-én a Magyar Köztársaság Elnöke részemre a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

2015 augusztus 11. óta nyugdíjas egyetemi tanár vagyok, de a tanszék és a doktori iskola oktatómunkájában továbbra is részt veszek.

2017 szeptemberében az ELTE Szenátusa “professor emeritus” címben részesített.

Egyetemre kerülésem óta részt vettem a tanszék oktatómunkájában. A 70-es évek közepe óta rendszeresen és önállóan előadásokat tartottam a „Bevezetés az állam- és jogtudományokba” c. tárgyból, majd jogi alaptanból, a Jogszociológia Tanszék különválásáig jogszociológiából, valamint – korábban esetenként, 1990 óta pedig rendszeresen – jog- és állambölcseletből. Részt vettem több írott tananyag elkészítésében, a publikációs jegyzékben feltüntetetteken kívül tanszéki kiadású segédanyagok elkészítésében is. “Jogi alaptan” c. könyvem 2002-ben a Kar Nívódíjában részesült.

A Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása óta törzstagja vagyok, a keretében folyó doktori képzésben annak intézményesítése óta részt veszek. Akadémiai doktori értekezésemet a weimari köztársaság államelméletéről írtam meg.

Számos nemzetközi tudományos konferencián tartottam előadást, illetőleg korreferátumot német nyelven.

Tudományos és oktatómunkám mellett esetenként a törvényelőkészítésbe is bekapcsolódtam, így az ifjúságról szóló, 1971. IV. sz. törvény és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. LXXVII. sz. törvény előkészítő munkálatába.